Jason Luna , Robear Woods (Bareback) + Photoset / 16 Feb

Jason Luna , Robear Woods (Bareback) + Photoset / 16 Feb

Asher Day , Roxas Caelum (Bareback) + Photoset / 12 Feb

Asher Day , Roxas Caelum (Bareback) + Photoset / 12 Feb

IAN STERLING, MATEO TOMAS (Bareback) + Photoset / 2 Feb

IAN STERLING, MATEO TOMAS (Bareback) + Photoset / 2 Feb

KING BYRCE, VIC CASTRO (Bareback) + Photoset / 27 Jan

KING BYRCE, VIC CASTRO (Bareback) + Photoset / 27 Jan

Cutler X , Robear Woods , Tryp Bates (Bareback) + Photoset / 19 Jan

Cutler X , Robear Woods , Tryp Bates (Bareback) + Photoset / 19 Jan

Ace Newbury, Roxas Caelum (Bareback) + Photoset / 30 Dec

Ace Newbury, Roxas Caelum (Bareback) + Photoset / 30 Dec

CUTLER X, DOMINIC BARR (Bareback) + Photoset / 25 Dec

CUTLER X, DOMINIC BARR (Bareback) + Photoset / 25 Dec

Spikey Dee, Cody Hall “Dick for Dee” (Bareback) / 15 Dec

Spikey Dee, Cody Hall “Dick for Dee” (Bareback) / 15 Dec

King Byrce ,Tryp Bates (Bareback) + Photoset / 9 Dec

King Byrce ,Tryp Bates (Bareback) + Photoset / 9 Dec

TAP DAT ASS (Bareback) / 6 Dec

TAP DAT ASS (Bareback) / 6 Dec